.

משפט מסחרי

עורכי הדין במשרדנו בעלי נסיון רב בהקמה ובייסוד התאגדויות (חברות, שותפויות, וכיוב') בארץ ובחו"ל, החל בעריכה ועיגון המערכת ההסכמית בין הצדדים המייסדים, וכלה בביצוע פעולות הרישום הפורמאלי.

אנו מעניקים, ייעוץ שוטף, לרבות מתן פתרונות, ומענה לסוגיות והיבטים משפטיים, בהם נתקלים לקוחותינו , אד הוק, במהלך חיי המסחר השוטפים, ובתוך כך עריכת חוות דעת משפטיות, מסמכים והסכמים בהתאם לצורך, תוך שימת דגש על הכרת תחום הפעילות וצרכיו העסקיים של אותו לקוח.

אנו בעלי נסיון עשיר בניתוח סיכונים ועריכת חוזים והסכמים מסחריים, המותאמים לפעילות המבוקשת, בארץ או בחו"ל, לרבות, הסכמי זיכיון, הפצה, ייעוץ, סודיות וכיוב'.

בנוסף מעניק משרדנו טיפול וייעוץ שוטף לחברות ופרטיים, בכל הקשור למיזוגים ורכישות.