top of page
  • lavi kimchi

מה משמעות הכרזתו של אדם על רצונו שהוא לא יחובר למכונת הנשמה ?


בנסיון לסייע לחולה במצב קשה, מבצעים הרופאים הרדמה של החולה וחיבורו למכונת הנשמה.

האם ניתן למנוע זאת ? ואם כן כיצד ?


הקורונה מחדדת מודעות בשלל נושאים

בין היתר היא מחדדת מודעות על מצבי קיצון בהם אנו עלולים לאבד שליטה על היכולת להחליט, בעיקר אצל מי שמוצא עצמו בשכבת הגיל הקריטית.


מה משמעות הכרזתו של אדם - בעת הזו (או בכל זמן לפני פרוץ משבר הקורונה) - על רצונו שלא יחברו אותו למכונת הנשמה במקרה שבו הוא אינו במצב להעיד על רצונו זה (מורדם, איבד הכרה, בהכרה אך איבד יכולת קוגנטיבית, וכיוב') ?

האם הצוות הרפואי מחוייב לכבד החלטה זו, ואם כן, כיצד נוכל להוכיח כי זהו אכן רצונו של אותו אדם ?

 

תחילה נבהיר:

כאשר אדם בכל יכולת הבעה, ובמצב קוגניטיבי מלא וטוב, שאלה זו איננה מתעוררת והיא אינה רלוונטית, שכן, אותו אדם יכול להודיע בו במקום לרופאיו כי הוא אינו מסכים שיחברו אותו למכונת ההנשמה.


השאלה המוסרית מתעוררת כאשר החולה נעדר יכולת הבעה (מחוסר הכרה וכיוב') או כאשר מצבו הקוגניטיבי משתנה לרעה באופן אשר אינו מאפשר לו להביע את רצונו.


אלא שאז, למרבה הצער, הצוות הרפואי אינו יכול לקבל החלטה במקומו.


ומה לגבי בן משפחה אחר ? האם בן זוגו של החולה יוכל להעיד על רצונו של החולה ולדרוש כי רצון זה יקויים וכי החולה לא יחובר למכונת הנשמה ?


התשובה לכך פשוטה וחד משמעית - לא

בן משפחה לא יכול להעיד על רצונו של החולה, ואף אדם אחר לא יכול להעיד על רצון זה, ואין בידי אף אדם למנוע את חיבור או ניתוק החולה ממערכת הנשמה או כל מערכת אחרת.


מהו אם כן הפתרון המשפטי המאפשר לאדם אשר אינו מעוניין בחיבורו למכונת הנשמה, להורות לצוות הרפואי להימנע מחיבור זה, כאשר יכולת ההבעה נשללה מאותו אדם ואין בידו להביע עוד על רצונו זה ?


חתימה על יפוי כח מתמשך


יפוי כח מתמשך הוא כלי משפטי המאפשר לאדם לקבוע מראש "ממונה" (בן משפחה, גורם מקצועי, או סתם חבר), שר ישמש כגורם המכריע לגבי אותו אדם בשלב שאותו אדם יהיה חולה הנעדר יכולת להביע את רצונו.


אותו "ממונה", אותו אדם אחר, שכאמור זהותו נקבעת מראש על ידי החולה "הממנה", יוכל להורות לצוות הרפואי כיצד לנהוג במצבים שונים, לרבות בכל הקשור לחיבור למכונת הנשמה.


במסגרת אותו מסמך משפטי, יפוי הכח המתמשך, ניתן אף להוסיף ולקבוע הנחיות באשר לטיפולים מועדפים או טיפולים מהם יש להימנע.


במקביל [מאחר שליפוי הכח המתמשך אין כל תוקף מקום בו החולה מוכרז כ – "חולה הנוטה למות"] מומלץ להוסיף ולחתום על יפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות.


במסגרת יפוי הכח המתמשך ניתן יהיה להסדיר שלל נושאים נוספים, הנוגעים לאופן ניהול החיים של אותו אדם שיכולת ההחלטה שלו נשללה, תוך מתן הנחיות מראש לרבות באשר ל - מגורים/זהות מוסד האשפוז, קבלה או אי קבלה של סיוע עובד זר וזהותו, מתנות לילדים/נכדים, פעולות תרבות, נסיעות לחו"ל וכיוב' כל תחום, פעולה או הנחיה בנושא החשוב לאותו מצווה.


עם או בלי קורונה, תמיד כדאי לפעול על פי המימרה הידועה -

Hope for the best prepare for the worst

במשרדנו עורכי דין אשר הוכשרו והוסמכו להחתים על יפויי כח מתמשכים, ועל מגוון פתרונות נוספים. גם בימים אלו ממשיך משרדנו לפעול, לרבות בפעולות מרחוק, כדי לסייע לאנשים, אשר מוצאים, ביתר שאת בעת זו, את חשיבות הסדרת עתידם ושמירה על שליטתם גם במצבים בהם זו נשללת מהם.


 אנו עומדים לרשותכם וזמינים לשאלות והבהרות בנושא.30 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page